ראשי

אסיפה כללית 20.8.17

3.8.2017 14:00

דו"ח מילולי 2016, לחצו כאן

דו"ח כספי 2016, לחצו כאן

המלצת ועדת ביקורת 2016, לחצו כאן

הזמנה וסדר יום לאסיפה הכללית, לחצו כאן

הזמנה לאסיפה הכללית, לחצו כאן

ייפוי כוח לאסיפה הכללית, לחצו כאן

מינוי דיינים, לחצו כאן